Επικοινωνήστε μαζί μας!

Pierre Fabre Farmaka Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 72 34 582
Διεύθυνση: Μεσογείων 350, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

Αναφορές Ανεπιθύμητων Ενεργειών:
Παρακαλούμε να μας αναφέρετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν:
– μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου
– τηλεφωνικά στον αριθμό 2107234582
– μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση pharmacovigilance.greece@pierre-fabre.com
– μπορείτε επίσης να αναφέρετε το ανεπιθύμητο συμβάν απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (τηλ. 2132040000, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών)

Τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς θα υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της 27ης Απριλίου 2016. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα μας κοινοποιήσετε μέσω αυτού του εντύπου, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα προστατευθούν και θα παραμείνουν εμπιστευτικά σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας και τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και μπορεί να κοινοποιηθούν τουλάχιστον στις υγειονομικές αρχές, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας Pierre Fabre. Παρακαλούμενα σημειώσετε ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν 10 έτη μετά την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων μας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση pharmacovigilance.greece@pierre-fabre.com. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην υπεύθυνη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αναφορές Παραπόνων Ποιότητας:
Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημείο φθοράς στη συσκευασία ή τις κάψουλες ή απόκλιση στον αριθμό των καψουλών, παρακαλούμε να μην πάρετε το φάρμακο και να απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας. Επίσης, παρακαλούμε να μας αναφέρετε οποιαδήποτε σχετική παρατήρηση στον αριθμό 2107234582.